PC管厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
PC管厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【资讯】北京顺鑫石门农副产品批发市场蔬菜日度价格行情0928元江田菁

发布时间:2020-11-04 09:28:52 阅读: 来源:PC管厂家

北京顺鑫石门农副产品批发市场蔬菜日度价格行情09-28

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名

最高价格

最低价格

平均价格

备注

菜心

3.20

2.80

3.00

昆明

蚕豆

4.00

2.40

3.00

河北、本地

茶树菇

10.00

8.00

9.00

长茄子

1.60

0.70

1.40

丰宁、河北

葱头

3.00

1.60

1.80

山东冠县

大白菜

1.60

0.70

1.40

丰宁、张家口

大葱

2.00

0.80

1.20

河北玉田、三河

大蒜

5.80

4.00

5.00

山东、河北

灯笼红萝卜

0.60

0.20

0.30

本地

冬瓜

0.50

0.30

0.34

河北、三河、昌平

冬笋

10.00

7.00

9.00

本地

法香

7.00

4.00

6.00

盖菜

3.60

2.80

3.40

河北、平谷

杭椒

6.00

1.20

2.20

本地

蒿子梗

6.00

4.00

5.00

本地

荷兰豆

9.00

2.00

3.00

丰宁、坝上

荷兰黄瓜

6.00

2.00

5.00

昆明

黑豆芽

2.00

1.00

1.20

本地

红尖椒

2.20

1.80

2.00

河北、本地

胡萝卜

1.40

0.80

1.00

河北、

瓠子

1.40

1.00

1.20

花生

3.00

2.20

2.40

黄豆

4.00

2.80

3.00

本地

黄豆芽

1.00

0.60

0.80

本地

黄瓜

2.00

0.60

0.80

山东、辽宁、丰宁

茴香

4.00

1.00

2.60

赵全营、丰宁

鸡腿菇

8.00

6.00

7.00

架豆

2.40

1.80

1.90

怀来

尖椒

2.40

1.50

1.60

辽宁、河北、本地

姜豆角

2.00

1.40

1.60

茭白

8.00

1.00

3.60

芥蓝

4.60

4.00

4.40

河北

金针菇

7.00

5.00

6.00

河北

韭菜

1.60

1.00

1.40

河北、赵全营

空心菜

2.60

2.00

2.40

本地

口蘑

14.00

3.00

4.00

苦瓜

1.40

1.00

1.20

河北、坝上

脍菜

1.00

0.50

0.80

莲藕

7.00

1.00

3.40

河北、本地

凉瓜

9.00

6.00

8.00

河北

芦笋

10.00

8.00

9.00

河北

绿豆芽

1.00

0.60

0.80

本地

毛豆

4.00

2.80

3.00

昆明

木耳

3.00

2.00

2.60

本地

冬瓜

0.50

0.30

0.34

西葫芦

2.60

1.00

1.20

丝瓜

3.20

2.80

3.00

苦瓜

2.20

1.60

2.00

南瓜

3.00

0.90

1.60

胡萝卜

1.40

0.80

1.20

白萝卜

0.80

0.40

0.60

山药

7.60

3.00

6.00

平菇

6.00

4.00

5.60

荷兰豆

6.00

2.00

3.00

豆角

3.20

1.60

2.40

黄豆芽

1.20

0.90

1.00

西芹

3.00

2.40

2.60

河北

鲜香菇

6.00

4.00

5.00

河北、雄县

香菜

10.00

3.00

8.00

内蒙、本地、河北

香椿

8.00

5.00

7.00

香葱

2.60

2.00

2.40

河北

香芹

2.40

1.40

2.20

本地

小白菜

2.60

1.60

2.40

本地、河北

小葱

1.20

0.80

1.00

本地

小冬瓜

1.00

0.50

0.60

河北

小金瓜

1.80

1.40

1.60

昆明

小辣椒

3.00

1.00

2.00

本地

小芹菜

4.40

2.00

4.00

小水萝卜

1.40

0.60

1.20

本地

心里美

1.00

0.30

0.60

内蒙坝上、围场

雪里红

0.60

0.20

0.30

樱桃萝卜

6.00

3.00

5.60

河北

樱桃西红柿

6.00

4.30

4.40

本地

油菜

2.80

2.20

2.60

张家口、本地

油麦菜

3.60

3.00

3.40

河北、本地

玉米

1.60

0.60

1.20

芋头

6.00

1.40

1.70

河北

元白菜

1.20

0.90

1.00

河北

子甘蓝

2.00

1.20

1.80

河北、沿河

大白菜

1.60

0.70

1.40

小白菜

2.80

2.00

2.60

油菜

3.20

2.00

2.40

菠菜

7.00

0.80

6.00

洋白菜

1.60

0.80

1.40

菜花

2.20

1.20

2.00

西兰花

2.40

2.00

2.20

生菜

3.20

2.60

3.00

莴笋

2.20

1.60

1.80

油麦菜

3.00

2.00

2.40

香菜

8.00

4.00

6.00

大葱

2.00

0.80

1.20

葱头

3.00

1.60

1.80

蒜薹

6.00

5.00

5.60

白萝卜

0.80

0.40

0.60

丰宁、围场

白薯

3.60

2.60

3.00

大兴

菠菜

7.00

0.80

6.00

内蒙呼市、围场

彩椒

10.00

4.00

7.00

昆明

菜花

2.00

1.40

1.60

山东、河北

蒜毫

6.00

5.00

5.60

辽宁、山东

蒜黄

3.20

2.80

3.00

天津绿白菜

0.80

0.50

0.70

茼蒿

7.40

5.00

7.00

土豆

1.50

1.00

1.20

辽宁、围场

娃娃菜

7.00

3.00

5.60

本地

豌豆苗

7.00

5.00

6.00

莴笋

1.80

1.00

1.60

本地、围场

窝瓜

1.40

0.80

0.90

河北、本地

西红柿

2.40

1.60

2.00

沿河、北务、河北、山东

西葫芦

1.40

0.80

1.00

邯郸

尖椒

2.40

1.60

2.20

青椒

2.40

1.60

2.00

圆茄子

2.20

1.80

2.00

西红柿

2.40

1.40

2.00

黄瓜

2.80

1.20

1.40

西兰花

2.40

1.80

2.00

河北、新发地

绿豆芽

1.20

0.90

1.00

木耳菜

2.00

1.40

1.60

本地

奶白菜

4.00

2.00

3.00

本地

南瓜

3.00

0.90

1.60

本地

苤蓝

2.00

1.00

1.40

河北

平菇

6.00

3.00

5.00

河北雄县

茄子

0.80

0.60

0.70

沿河、北务、河北

芹菜

1.60

1.10

1.20

张家口、多伦

青豆

4.20

3.80

4.00

河北、本地

青椒

2.00

1.40

1.60

河北、陕西

青蒜苗

2.00

1.60

1.80

河北、本地

秋黄瓜

2.00

1.20

1.60

河北

散叶生菜

4.60

4.00

4.40

本地

山药

11.00

9.00

10.00

本地

蛇豆

4.20

3.60

4.00

本地、山东

生菜

4.20

1.80

4.00

本地、丰宁

生姜

8.00

6.00

7.00

山东

丝瓜

2.00

1.40

1.80

河北、本地

百将录

教主之家BT(超V版)

彩球碰撞

相关阅读